Con ngỗng thường là biểu tượng cho sự hiền lành thân thiện. Cũng bởi vì thế, những giấc mơ thấy ngỗng thường báo cho chúng ta những điều tốt lành.

Xem Thêm